Picl
After the Wedding
Downton Abbey
Dolor y Gloria
Kapsalon Romy
Instinct
Pavarotti
The Goldfinch
Fisherman's Friends
Portrait de la jeune fille en feu
Før Frosten (Before the Frost)
An Unexpected Love
A Fools Paradise

INFORMATIE

organisatie

 

JAARVERSLAG 2017 - GOED BEKEKEN

Is op verzoek beschikbaar via kantoor@filmtheaterfraterhuis.nl

 

MISSIE

Stichting Filmtheater Fraterhuis wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijk, politiek en cultureel bewustwordingsproces door het voor een zo breed mogelijk publiek vertonen van films en ander audiovisueel werk. (oprichtingsakte 17 oktober 1979)

 

VISIE

 • Onze onafhankelijke programmering is een representatieve afspiegeling van het culturele aanbod zoals aangeboden door onafhankelijke distributeurs die de schakel vormen tussen productie en vertoning.
 • Eigentijdse ontwikkelingen rondom beeldcultuur zoals mediawijsheid, visuele geletterdheid, crossmediale samenwerking en innovatie worden door de stichting geïntegreerd in haar ambities.
 • In een culturele ambiance realiseren enthousiaste medewerkers een karaktervolle programmering.

 

BESTUUR & DIRECTIE

Per 1 januari 2019:

de heer Henk van Gerner (voorzitter), mevrouw Barbara Bom (secretaris), de heer Peter van Kaam (penningmeester) en mevrouw Henriëtte Boerhof (directeur).

 

TEAM FRATERHUIS

 • De organisatie van het filmtheater bestond op 1 januari 2019 uit 137 medewerkers, grotendeels vrijwilligers (waarvan betaald 3,1 fte's). Zowel afkomstig uit de stad als de wijde regio Zwolle. Het Fraterhuis is bijzonder trots op de betrokkenheid en het enthousiasme van al deze ambassadeurs. Samen realiseren we een duurzaam podium voor de onafhankelijke film en beeldcultuur in de historische binnenstad van Zwolle.
 • De directeur treedt op als aanspreekpunt voor een breed scala van vrijwillige en betaalde medewerkers. De betaalde medewerkers zijn gedetacheerd, zzp’er volgens een preferent partnership, verbonden aan een sociale werkplaats of op een ander wijze gefinancierd en georganiseerd. Dit werkkader is een bewuste keuze in de professionele en maatschappelijke bedrijfsvoering.
 • Voor projecten en activiteiten die de basiscapaciteit en kunde van de organisatie overstijgen worden incidenteel externe krachten ingehuurd.

 

VRIENDEN

 • Bezoekers kunnen hun betrokkenheid tonen en de filmcultuur ondersteunen door Vriend te worden van Filmtheater Fraterhuis.
 • Voor een jaarlijkse bijdrage van € 18 per persoon ontvangen de Vrienden onder meer het papieren maandprogramma thuis en korting op de filmvertoningen en evenementen.

 

ZAKELIJKE VRIENDEN, FONDSEN & SUBSIDIËNTEN, BEGUNSTIGERS & SCHENKERS

 • Externe relaties ondersteunen de culturele en maatschappelijke missie van Filmtheater Fraterhuis door een actief partnerschap met bijzondere tegenprestaties.
 • Voor een korte of langere periode en op verschillende niveaus. Van mecenas tot sponsor van een filmzaal, de schenking van een filmzaalfauteuil of plaatsing van een advertentie in het maandprogramma.
 • Stichting Filmtheater Fraterhuis heeft de ANBI-status. Dat wil zeggen dat het door de Belastingdienst is aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Giften van (zakelijke) Vrienden en Begunstigers & Schenkers zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

 

PROGRAMMERING  
 • De programmering van Filmtheater Fraterhuis heeft een stabiele en bewezen succesvolle mix ontwikkeld van publieksfilms en artistieke films.
 • De publieksfilm beschouwen we als kansrijk met het oog op bezoekersaantallen, is herkenbaar voor bezoekers met belangstelling voor cultuur en is sterk aanbod gestuurd. De artistieke film daarentegen is minder aanbodgestuurd, bereikt niet op voorhand een groot potentieel publiek en laat ruimte voor experiment en filmkunst.
 • Landelijke filmpremières hebben een prominente en vaste plek in het reguliere aanbod verworven met de hierbij behorende bovenregionale uitstraling.
 • De unieke investering van het Fraterhuis in SONY 4K-vertoningsapparatuur geeft bijzondere kansen aan de programmering. Met de komst van de eerste (3D)films in deze messcherpe 4K-dimensie heeft het Fraterhuis landelijke aantrekkingskracht.

 

KENCIJFERS 2018 - opnieuw gestage groei; meer bezoekers, meer voorstellingen & evenementen

 

kencijfers

2018

2017

 

 

 

verkochte kaarten

68.061

67.207

 

 

 

voorstellingen

2.572

2.514

 

 

 

evenementen

271

275

 

 

 

Vrienden

3.757

3.982